ขออภัยในความไม่สะดวก

แจ้งนักเรียน และคุณครูทุกท่าน ที่เข้าใช้งาน www.krui3.com ตอนนี้ทางทีมงานได้ย้ายบทเรียนไปที่เว็บไซต์แห่งใหม่ชื่อ www.kru-it.com

สาเหตที่ต้องย้ายเว็บไซต์ไปที่แห่งใหม่ เนื่องจากผู้ให้บริการเดิม ทำการปิดเว็บไซต์ของเราเรื่อยๆ โดยมีเหตผลว่า เว็บไซต์ครูไอทีมีผู้เข้าใช้เกินอัตรา หรือเว็บไซต์ครูไอทีทำเครื่องเซิฟเวอร์โหลด หรือบางครั้งบอกว่าเว็บไซต์ครูไอที ใช้ Service https มากเกินไป ฯลฯ โดยผู้ให้บริการแนะนำให้เราเช่าแบบ VPS ที่มีราคาแพงมากๆ ดังนั้น เราจึงตัดสินใจ ไปเช่าที่แห่งใหม่ แต่การย้ายข้อมูลมีความซับซ้อน เพราะข้อมูลของเราเยอะมากๆ ทีมงานจึงเปิดเว็บไซต์ใหม่ โดยลงข้อมูลบทเรียนเฉพาะที่มีความทันสมัย และใช้การได้

จึงเรียนมาเพื่อสมาชิกทุกท่านทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

>> คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ครูไอที <<

--------------------------------------------------

ทางลัดเข้าสู่บทเรียน